ยีนส์ของคนกับการลงทุน

ยีนส์ของคนกับการลงทุน

อาจารย์นิเวศน์ท่านเป็นคนที่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของหุ้นและไม่ใช่ แต่ท่านก็เอามาโยงประติดประต่อกันได้อย่างเป็นเรื่องราว เรื่องนี้ก็เช่นกัน เกี่ยวกับยีนส์ของคน

โดยปกตินั้นสัตว์ทั่วๆไปจะมียีนสัญชาติของการเอาตัวรอดเป็นสำคัญ ซึ่งมนุษย์ก็เป็นเช่นกัน แต่ว่ามันสำคัญอะไรกับที่เราต้องรู้ละ นั้นก็คือ Trend นั้นเอง

Trend นั้นโดยหลักแล้วเกิดจากสัญชาติญานการเอาตัวรอดของคนด้วยกันทั้งสิ้น เริ่มจาก

  • การเจ็บไข้ได้ป่วย คนเราเมื่อมีการต้องการเอาตัวรอดนั้น แน่นอนว่าต้องไม่อยากเจ็บป่วยหรือตาย รพ. ตอบโจทย์ตรงนี้โดยการรักษา
  • การสื่อสาร โดยทั่วไปแล้วการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการเอาตัวรอดของคน คนต้องการสื่อสารเพื่อให้ตัวเองนั้นยังดำรงอยู่ในเผ่าพันธุ์ได้ หากเราไม่สื่อสาร เราจะเสียเปรียบคนอื่น
  • การขยายเผ่าพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเอาตัวรอดของคน เราต้องขยายเผ่าพันธ์ของเราและส่งต่อให้ลูกหลาน
  • ความสวยความงามเป็นพื้นฐานมาจากการขยายเผ่าพันธ์ เราต้องการดูดีเพื่อดึงดูดฝั่งตรงข้ามเสมอ
  • ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เพราะว่าเมื่อคนรู้ตัวว่าอันตรายจากโลกร้อนจะทำให้ลูกหลานเราลำบาก เราจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงลดการใช้ CO2
  • อาหารสุขภาพ เกิดจากการที่เราเริ่มรู้ว่าสุขภาพควรจะต้องรักษาไว้ กลัวอนาคตจะเป็นโรค
  • Startup เกิดจากการคนบางกลุ่มนั้นต้องการที่จะสะดวกสบายมากขึ้นจากการที่สิ่งที่มีอยู่ไม่สามารถทำได้ มาจากพื้นฐานการเอาตัวรอด
  • การท่องเที่ยว เกิดจากการที่เราต้องการเอาตัวรอด เราต้องเดินทางไปหลายๆที่เพื่อศึกษาที่อื่น

เมื่อเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้น สิ่งดังกล่าวนั้นก็ดูเหมือนจะทำให้เกิดการทวีคูณของการเติบโต ทั้งเรื่องของการสื่อสารที่ง่ายขึ้น การท่องเที่ยวที่ถูกลง การรักษาที่ดีมากขึ้น และการเติบความสวยงามให้ร่างกายที่หลากหลายมากขึ้น

ดูเหมือน trend เหล่านี้มันก็จะยังคงเป็น trend ต่อไป แต่รูปแบบนั้นอาจจะต่างกันไปได้ อาจารย์นั้นใช้ตรงนี้ดูในการหาว่าอันไหนเป็น trend จริงหรือไม่จริง ซึ่งผมก็ยังไม่ได้รู้เยอะเท่าอาจารย์ แต่ก็พอจะได้แนวคิดคร่าวนำมาต่อยอดได้ดีพอสมควร

ในอนาคต หากเราต้องการดูว่า trend ไหนเป็นของจริงหรือของปลอม เราก็อาจจะสามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาตอบได้้เช่นกัน ดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นก็คงจะพอเห็นภาพไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ก็ต้องอย่าลืมที่จะเพิ่มเติมความรู้ตัวเองกันอยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary