ประเมิณมูลค่าบทที่ 4 - Equity risk premium

ประเมิณมูลค่าบทที่ 4 - Equity risk premium

Video ตัวเต็ม: https://goo.gl/uzJE5d

Equity risk premium คือ ผลตอบแทนที่เราจะพอใจต่อความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ถ้าเราได้ 2% จาก พันธบัตร(ไม่มีความเสี่ยง) ถ้าเรามาลงทุนในหุ้น เราจะคาดหวังผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกกี่ %

คำตอบ

  1. อาจจะหาได้จากดูว่ามันเสี่ยงขนาดไหนสำหรับเรา อาจจะเป็นอายุของเรา ถ้าเสี่ยงมาก เราก็ต้องการ Premium มากขึ้น
  2. ความรู้สึกต่อสภาวะตลาดโดยรวม ความไม่แน่นอน วิกฤต ยิ่งดูเสี่ยงมาก ยิ่งต้องการผลตอบแทนสูง
    แปลว่า Equity risk premium สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

อาจารย์บอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ Backward ก็คือดูค่าจากอดีตว่า ผลตอบแทนในอดีตของหุ้นต่างจากการลงทุนแบบที่ไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่ แต่ข้อควรระวังคือ

  1. ค่าในอดีตย่อมมีโอกาส error เสมอ
  2. เราเลือกที่จะเชื่อว่า ตลาดในอนาคตจะเป็นแบบที่มันเคยเป็น

สิ่งที่อาจารย์ชอบมากกว่าคือ Forward ง่ายที่สุดเลยคือลอกตัวเลขจากอาจารย์มาเลย 5.8% ของใน US ถ้าเราอยากได้ของประเทศไทย ส่วนต่าง rating ไทย vs US ต่างกันที่ 2.25% แปลว่าค่า premium ในไทยคือ 5.8% + 2.25% = 8.05% (จริงๆทุกๆปีอาจารย์จะทำตารางค่า premium ของแต่ละประเทศอยู่แล้วรวมไทยด้วย ก็ลอกมาง่ายสุด)

ถ้าจะให้แม่นยำมากขึ้น การแบ่งความเสี่ยงตามประเทศนั้นอาจจะไม่ดีพอหากพูดถึงการลงทุนในบริษัท เพราะว่ามันจะไม่ make sense ถ้าเป็นบริษัทไทย แต่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก US และเราใช้ค่า Premium ของไทย เราจะต้องดูว่าบริษัทมีสัดส่วนการทำธุรกิจอยู่ในประเทศไหนบ้างแล้วความเสี่ยงต่างกันเท่าไหร่แล้วเอามาเฉลี่ย

สรุป

Equity risk premium ไม่ยากเท่าไหร่ (ลอกการบ้านอาจารย์ง่ายสุด)
ทำได้โดยดูผลตอบแทนย้อนหลัง หรือ คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary