สรุปหุ้นรายตัว - SCN

สรุปหุ้นรายตัว - SCN

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมหลายส่วนของก๊าซธรรมชาติ

 1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์และอุตสาหกรรม
 2. ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
 3. ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ
 4. ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ
 5. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซภายในรถยนต์
 6. ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
 7. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น โซล่า 5MW
 8. โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบิชิ จำนวน 2 สาขา ในปริมณฑล
  อื่นๆ

ถึงแม้บริษัทจะมีหลากหลายธุรกิจ แต่พื้นฐานแล้วจะเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เดิมแล้วเป็นผู้รับเหมา แต่ขยายตัวเองเข้าสู่การให้บริการเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางธุรกิจ โดยลูกค้าของบริษัทได้แก่ ปตท. และเอกชนรายอื่นๆ

สำหรับธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอยู่ 7 สถานีทั้งแบรนด์ตัวเองและภายได้แบรนด์อื่น

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตจาก 7 สถานีรวม 290,000 กก./วัน โดยหากอีก 3 สถานีก่อสร้างเสร็จ จะทำให้เพิ่มขึ้นอีกถึง 160,000 กก./วัน แต่บริษัทก็มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจส่วนนี้โดยการเข้าซื้อสถานีทำดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อรองรับการเติบโตการใช้งาน NGV ในอนาคต โดยลูกค้าหลักคือลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ในส่วนของก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม มีการให้บริการขนส่งก๊าซทางรถจากแนวท่อสู่โรงงาน ลูกค้าหลักคือลูกค้าที่ต้องการใช้ก๊าซแต่ยังไม่มีแนวท่อไปถึง บริษัทยังมีสถานีบริการก๊าซที่ตั้งอยู่ตามแนวท่อก๊าซเพื่อขนส่งไปยังสถานีนอกแนวท่อก๊าซโดยมีลูกค้าคือ ปตท. ปัจจุบันมีสถานีหลักอยู่จังหวัดปทุมธานี ที่มีกำลังการผลิตถึง 643,000 กก./วัน สามารถรองรับรถบรรทุกพร้อมกันได้ 30 คัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาถือมีส่วนสำคัญต่อรายได้ค่อนข้างมาก โดยบริษัทถือว่ามีบทบาทสำคัญในระดับประเทศในการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แก่สถานี NGV เป็นจำนวน 250 จาก 503 แห่งทั่วประเทศ และรวมถึงสถานีหลักของ ปตท. 12 จาก 17 แห่งทั่วประเทศ

สัดส่วนรายได้ของบริษัทเกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ 68.5% และจำหน่ายรถยนต์ 24.69% ซึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาตินั้นกระจายความเสี่ยงไปยังหลายบริการ แต่การจำหน่ายรถยนต์นั้นยังถือว่ามีผลต่อรายได้ค่อนข้างมาก แต่อนาคตธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะเติบโตและเป็นสัดส่วนรายได้ที่มากขึ้น

ก๊าซ NGV ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ปลอดภัย มีน้ำหนักเบากว่าอากาศจึงไม่เกิดการสะสม และมีอุณหภมิที่สามารถติดด้วยตัวเองสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ปัจจุบันจึงเป็นที่สนับสนุนของภาครัฐ มีการลอยตัวราคาก๊าซเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งจะสงผลดีระยะยาว จากเดิมที่ตรึงราคาไว้และกำหนดราคาค่าปลีกไม่เท่ากันสำหรับรถแต่ละประเภท

ปัจจุบันต้นทุนของการจำหน่ายก๊าซในสถานีบริการประกอบด้วย เนื้อก๊าซ ค่าผ่านท่อส่ง ค่าบริการจัดหา ค่าดำเนินการ(ค่าการตลาด) และ VAT

จากการลอยตัวราคาก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ราคาค้าปลีกที่สถานีบริการมีการปรับลงเนื่องจากต้นทุน NGV ที่ลดลง

แต่เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบกับมีการลอยตัวราคา NGV ทำให้จำนวนรถยนต์ใช้ NGV ลดลงและหันกลับไปใช้น้ำมันมากขึ้น แต่โดยธรรมชาติแล้ว NGV ยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันถึง 50% ดังนั้นหากไม่มีเชื้อเพลิงใดที่ถูกกว่า NGV ก็จะยังคงเป็นที่ต้องการและเมื่อผู้คนตระหนักเช่นเดียวกันก็จะหันกลับมาใช้

จำนวนสถานีบริการยังมีจำนวนจำกัดเพราะจะต้องตั้งอยู่ตามแนวท่อเท่านั้น จึงมีข้อจำกัดในการขึ้นมาเป็นพลังงานหลัก

จุดเด่น

 • บริษัทเป็นผู้นำด้านก๊าซธรรมชาติในประเทศ มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี มีการบริการที่ครบวงจรทุกภาคส่วนเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ มีการวิจัยระบบต่างๆที่ใช้สำหรับก๊าซธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
 • ก๊าซธรรมชาติแม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีราคาต่ำกว่าน้ำมันถึง 50% ทำให้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นจากการที่ผู้คนหันมาใช้ก๊าซมากขึ้น
 • บริษัทหันมาเป็นผู้ให้บริการด้วยตัวเองทำให้รายได้มีความมั่นคงมากขึ้น ยิ่งบริษัทขยาย จะยิ่งมี economy of scale

ความเสี่ยง

 • บริษัทมีคู่ค้ารายใหญ่คือ ปตท. ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงหากมีการยกเลิกการจ้าง แต่มีโอกาสที่น้อยเนื่องจากบริษัทถือว่าเป็นผู้นำและทำธุรกิจด้วยกันมานานกว่า 20 ปี
 • การจัดจำหน่ายรถยนต์ในปัจจุบันมีการชะลอตัวลงค่อนข้างมาก และบริษัทไม่มีความได้เปรียบเหนือศูนย์จำหน่ายรถยนต์อื่นๆทั้งยี่ห้อ Mitsubishi และยี่ห้ออื่นๆภายในพื้นที่
 • ราคาก๊าซมีการผันผวนตามราคาน้ำมัน แต่จะช้ากว่า 6 เดือน แต่อย่างไรก็ตามราคาค้าปลีกยังถูกกว่าน้ำมัน 50%

งบการเงิน

รายได้

รายได้ของบริษัทมีการผัดเปลี่ยนจากการรับเหมาที่ลดลง แต่มีรายได้จากสถานีบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมี margin ดีกว่า ปีล่าสุดบริษัทมีการขยายสถานีบริการมากขึ้นทำให้รายได้เติบโตขึ้นเพิ่มกับ margin ที่ดีมากขึ้น และภายในสิ้นปี 2560 ก็จะมีการก่อสร้างเสร็จอีก 3 สาขา จะทำให้บริษัทนั้นมีรายได้ที่เติบโตขึ้นต่อไป นอกจากการเติบโตจากการขยายธุรกิจแล้ว บริษัทยังมีรายได้มากขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพก๊าซอีกด้วย

ค่าใช่จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นไม่มากถึงแม้จะมีการขยายสถานีบริการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

แต่ในส่วนของจำหน่ายรถยนต์นั้นไม่มีการเติบโตซึ่งเป็นสิ่งที่พอจะสามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว แต่โดยรวมแล้วหากบริษัทจะเติบโต จะมาจากส่วนของพลังงานเป็นหลัก เนื่องจากเป็นทิศทางของบริษัทประกอบกับธุรกิจส่วนนี้มีกำไรขั้นต้น 25% เมื่อเทียบกับรถยนต์เพียง 10%

บริษัทมีกำไรที่เติบโตขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะตกลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากฐานะที่สูง โดยธุรกิจที่เติบโตนั้นมาจากธุรกิจก๊าซ

ฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนค่อนข้างคงที่ในหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวรเป็นหลัก ซึ่งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนดูแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงถือว่าเป็นปกติ โดยส่วนของสินค้าคงคลังจะค่อนข้างสูงคาดว่าจากปริมาณก๊าซและส่วนของรถยนต์

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทส่วนใหญ่คือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ดำเนินงานสร้างรายได้ และจะเติบโตขึ้นเพราะมีการขยายธุรกิจ ซึ่งการเติบโตในส่วนนี้มีจากการกู้ ทำให้หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้นตาม แต่อย่างไรก็ตามยังมี D/E ที่ไม่เกิน 1 ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานค่อนข้างใกล้เคียงกับกำไร

อัตราส่วน

ในส่วนของสภาพคล่อง บริษัทมีอัตราส่วนที่ค่อนข้างดี มีวงจรเงินสดเพียงครึ่งเดือนเท่านั้น มีระยะเวลาชำระหนี้ที่นานกว่าระยะเวลาเก็บหนี้ กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทถือว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดี และส่วนของ ROE นั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ IPO ทำให้ ROE ตกลงมาอยู่ที 12% แต่ว่าหากบริษัทเริ่มมีรายได้กลับมาจากการลงทุน มีโอกาสกลับขึ้นไปที่ 20% ได้

สรุป

บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืนมากขั้นจากการเปลี่ยนจากรับเหมามาเป็นให้บริการด้วยตัวเอง มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรที่มากขึ้น แนวโน้มของอัตราการใช้ NGV ถึงแม้จะมีการชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แต่คาดว่าน่าจะเป็นการชะลอตัวชั่วคราว เพราะอย่างไรก็ตาม NGV ก็มีราคาถูกกว่าน้ำมันถึง 50% ซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีที่จะช่วยให้อัตราการใช้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว ในส่วนของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นั้นคาดว่าน่าจะไม่เติบโตมากนัก เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นอีกบริษัทที่น่าติดตามผลการดำเนินงานอย่างยิ่ง


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary