ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม มาจาก PE ที่เติบโตขึ้น

ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม มาจาก PE ที่เติบโตขึ้น

ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม มาจาก PE ที่เติบโตขึ้ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะรู้ดีว่าผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนั้นมาจากบริษัทที่เติบโตขึ้น แน่นอนว่าบริษัทเติบโต นำมาสู่ผลตอบแทนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม แต่ หากมองหาผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมจริงๆ การเติบโตของบริษัทนั้นไม่เพียงพอ

PE ต่ำ เปรียบเสมือนหุ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความหวังหรือคุณค่า
ส่วน PE สูง ก็เปรียบเสมือนหุ้นที่ทุกคนเห็นค่าและให้ความหวัง และจากหลักการสองอย่างนี้เอง จะทำให้เราได้หลักการลงทุน ที่จะให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมให้นักลงทุน

ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนั้น บริษัทเติบโตอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากบริษัทเติบโต แต่บริษัทนั้นทุกคนต่างให้ค่าและความคาดหวังด้วย PE ที่สูง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ PE ที่อยู่ในระดับที่สูง ไม่มีทางที่จะสูงขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆ หากเราลงทุนใน PE ที่สูงเกินไป จะเกิดอะไรขึ้นหากบริษัทโตได้ตามที่คาดหวัง? แน่นอนว่าราคาหุ้นต้องขึ้นตามการเติบโต และกำไรที่บริษัทสร้างได้ แต่ PE จะสูงขึ้นไปได้อีกหรือเปล่า? และจากเกิดอะไร หากบริษัทโตได้ไม่เท่าที่คาดหวัง? แน่นอนว่าบริษัทโตคือ กำไรมากขึ้น แต่การโตไม่เท่าที่คาดหวัง ทำให้ PE ย่อมลดลง

ลองมาดูหุ้น PE ต่ำกันบ้าง หากบริษัทเติบโต แต่นักลงทุนไม่ได้หวังมาก จึงทำให้ PE ต่ำ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ PE จะเท่าเดิม แต่แน่นอนว่าราคาหุ้นจะโตตามกำไรของบริษัท จะเกิดอะไรขึ้นหากบริษัทโตไม่เท่าที่คาดหวัง? สิ่งที่น่าจะเกิดคือ PE จะเท่าเดิม เพราะว่านักลงทุนไม่ได้คาดหวังอยู่แล้ว แต่ราคาหุ้นก็จะขึ้น เพราะบริษัทเติบโต และจะเกิดอะไรหากบริษัทโตมากกว่าคาด? แน่นอนว่า PE สามารถสูงขึ้นได้ เพราะมาจากฐานที่ต่ำ และการที่ PE สูงขึ้น พร้อมกับกำไรที่มากขึ้น จะยิ่งทำให้ผลตอบแทนทวีคุณขึ้นไปมาก

หากต้องการผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม ควรจะลงทุนในหุ้นที่ยังมีพื้นที่ให้ PE เติบโต แน่นอนว่าหาก PE ผันผวนเกินไป ก็สามารถใช้ P/BV แทนได้ ควรหลีกเลี่ยงหุ้น PE สูงๆเข้าไว้ เพราะราคานั้นแบกรับความหวังนักลงทุนไว้เรียบร้อย ดังนั้น หากผิดหวัง PE นั้นพร้อมจะลงได้ทุกเมื่อ แต่มีข้อยกเว้นคือ หุ้นบางประเภทก็ใช้หลักการนี้ไม่ได้ เช่น commodity หรือหุ้นที่เกิด one-time expense ทำให้ PE ขึ้นไปสูง เนื่องจากค่าใช้จ่ายทำให้กำไรต่ำ


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary