CG สำคัญแค่ไหนในการลงทุน?

CG สำคัญแค่ไหนในการลงทุน?

CG คืออะไร?

CG หรือ Corporate Governance เป็นคะแนนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประเมิณโดยการตรวจสอบ โดยการตรวจสอบนั้นจะดูเรื่องของ การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แต่ละบริษัทจะมีคะแนน CG ตั้งแต่ 0 ถึง 5

ตัวอย่างบริษัทที่มีคะแนน CG สูงระดับ 5 เช่น PTT ADVANC หรือบริษัทที่ไม่มีคะแนน CG ก็จะมีบ้างเช่น CPALL

โดยหลักการแล้วบริษัทที่มีคะแนน CG สูง ควรจะทำให้เรามั่นใจขึ้นว่าเราลงทุนในธุรกิจที่มีการบริหารงานอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสและอื่นๆ ตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีกลุ่มผู้ที่ล่วงรู้ข่าวล่วงหน้าก่อนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพราะการเป็นเช่นนั้นแปลว่านักลงทุนรายย่อยจะเสียเปรียบเสมอ ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเท่าไหร่นัก

แต่จริงๆแล้วคะแนน CG นั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการบ่งบอกถึงความเป็นบริษัทที่น่าลงทุน โดยมุมอื่นๆเช่นคุณภาพของผลประกอบการ ความสามารถของผู้บริหารนั้นก็สำคัญมากเช่นกัน แม้กระทั้งบางครั้งการที่เรายึดว่าบริษัทที่มีคะแนน CG ระดับสูงจะสามารถไว้ใจได้นั้นก็อาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะว่าตัว CG นั้นเป็นการวัดจากการดำเนินงานของบริษัทที่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ที่มาตรฐานตั้งไว้ แต่ไม่สามารถบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ของผู้บริหารได้

หากจุดประสงค์หลักของ CG ก็คือการวัดบริษัทว่ามีความน่าเชื่อถือในการบริหารหรือไม่ ดังนั้นการดูเพียงแค่คะแนน CG นั้นไม่น่าจะเพียงพอต่อการตัดสินเท่าไหร่นัก สิ่งที่สำคัญกว่าที่เราควรให้ความสำคัญคือการวิเคราะห์ผู้บริหาร ลักษณะผู้บริหารที่นักลงทุนควรให้คะแนนนั้นมีหลากหลายคุณสมบัติ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด 2 อันดับคือ

  1. ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์ ถึงแม้จะมีคะแนน CG ก็ตาม แต่หากผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์ก็จะส่งผลให้การลงทุนของเราขาดทุนได้ง่ายๆ

  2. ผู้บริหารจะต้องมองถึงผลประโยชน์ของตัวเองและผู้ถือหุ้นอื่นๆไปในแนวทางเดียวกัน ผู้บริหารที่เน้นขยายอณาจักรและเพิ่มทุนเรื่อยๆจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่งคั่งขึ้นมาแต่อย่างใด

แต่ต่อให้ผู้บริหารมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ประการ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้น เพราะยังขาดการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำธุรกิจที่มีผลต่อการลงทุนอย่างมาก เพราะถึงแม้จะมี CG สูง แต่เป็นธุรกิจที่ถดถอย ก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีอย่างแน่นอน

ตัวอย่างบริษัทที่มี CG ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยังมีข่าวความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เช่น GL ที่มีคะแนน CG 4 หรือ Earth ที่มี CG 3 ทั้งสองบริษัทล้วนเป็นตัวอย่างชั้นดีในการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของคะแนน CG ว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่ในเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทเพราะความซื่อสัตย์และโปร่งใสของตัวผู้บริหารเองนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายนักแต่มีผลต่อบริษัทค่อนข้างมาก

สรุปแล้วไม่ใช่ว่า CG จะไม่ดีเสมอไป เพียงแต่สำหรับการลงทุนนั้นไม่สามารถใช้เป็นหลักยึดได้ดีที่เท่าไหร่นัก เป็นเพียงตัวประกอบสำหรับบริษัทเท่านั้นในการประเมิณของนักลงทุน นักลงทุนที่ดีควรตรวจสอบผู้บริหารด้วยตัวเองเช่นการฟังรับฟังผู้บริหารตอบคำถามด้วยตัวเองผ่าน Oppday แต่อย่างไรก็ตามการประเมิณสิ่งดังกล่าวก็ค่อนข้างเป็นนามธรรมและอาจจะต้องใช้ประสบการณ์


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary