สรุปงบ Col 3Q2560

สรุปงบ Col 3Q2560

ธุรกิจของ COL แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ

 • OfficeMate ร้านขายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน
 • B2S ร้านหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียน

ปัจจุบันมีร้านค้า 169 สาขา

 • Officemate 67 สาขา
 • B2S 101 สาขา
 • อื่นๆ 1 สาขา

งบ Q3

 • ยอดขายรวมโตขึ้น 2.8% YoY
 • กำไรขั้นต้นโตขึ้น 9% YoY
 • กำไรสุทธิโตขึ้น 45% YoY

มาดูงบตามหมวดหมู่ธุรกิจ

Officemate

 • ยอดขายโต 7.6% YoY
 • SSSG โต 3.2% รวมสาขาใหม่ที่เปิดด้วย
 • รายได้จาก Online โตขึ้น 55% YoY
 • รายได้จากโทรศัพลดลง 8%

B2S

 • ยอดขายโตขึ้น 1.1% YoY
 • SSSG หด -0.9% YoY

โดยรวมดูแล้ว B2S ไม่ค่อยเติบโตนัก แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นรายได้สำคัญของบริษัท เพราะเป็นสัดส่วนถึง 35% ส่วน Officemate ก็ยังเติบโตดีอยู่ จากการที่เศรษฐกิจขยายตัว การเปิดสำนักงานก็เติบโตดี

กำไรสุทธิของบริษัทเติบโตอย่างมาก เพราะมีกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือการยุติธุรกิจออนไลน์ B2C ทำให้ผลขาดทุนไม่ต้องรวมเข้ามาแล้ว (งวดเก้าเดือน ขาดทุนไป 187 ลบ.) แต่หากตัดส่วนนี้ออกไป กำไรสุทธิของ Col ก็ยังเติบโตที่ 6%

อนาคตของบริษัทมีสิ่งที่น่าสนใจ

 • พัฒนาบริการ Logistic คลังสินค้าแห่งใหม่ และเริ่มดำเนินการปี 2561
 • พัฒนา officemate แบบ franchise ทำให้น่าจะขยายสาขาได้กว้างมากขึ้น และนำผู้ประกอบการต่างๆมาเป็นพัฒนามิตร (น่าสนใจ)
 • พัฒนาระบบออนไลน์ให้ Officemate เป็นศูนย์รวม คู่ค้าสามารถเอาของมาลงในระบบได้

ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary