SMK สินมั่นคง รายได้มั่นคงจริงๆ (ไม่โตเลย)

SMK สินมั่นคง รายได้มั่นคงจริงๆ (ไม่โตเลย)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) เริ่มเปิดดําเนินธุรกิจมําตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2494

ปัจจุบันประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  1. รับประกันภัยรถยนต์
  2. รับประกันภัยอัคคีภัย
  3. รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  4. รับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ตามสัดส่วนรายได้ เบี้ยรับที่มาจากรถยนต์จะสูงที่สุด ประมาณ 90% ของรายได้รวม ดังนั้น SMK จึงขึ้นอยู่กับสภาวะรถยนต์พอสมควร โดยเฉพาะรถยนต์ออกใหม่

ดังนั้นในปัจจุบันที่สภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวทั่วโลก ตลาดรถยนต์ใหม่ก็จะได้ผลกระทบเต็มๆ และถ้าให้คาดการณ์ผลประกอบการของ SMK ก็น่าจะสอดคล้องตามกัน

อีกปัจจัยที่น่าสนใจคือ คปภ. มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน เช่น การบังคับให้จ่ายเร็วขึ้น ส่วนนี้ก็น่าจะมีผลต่อ SMK ไม่ใช่น้อย

มาดูผลประกอบการ

รายได้

2557- 9,560.09 ลบ.
2558 - 10,070.76 ลบ.
2559 - 9,918.84 ลบ.
3Q2560 - 6,801.86 ลบ.

กำไรสุทธิ

2557 - 973.38 ลบ.
2558 - 886.38 ลบ.
2559 - 838.16 ลบ.
3Q2560 - 719.93 ลบ.

ย้อนกลับไป 4 ปี รายได้ของบริษัทแทบไม่มีพัฒนาการเลย ถึงแม้บริษัทน่าจะมี market share อันดับ 1 ในเรื่องประกันภัยรถยนต์ การที่ SMK ไม่เติบโตก็หมายความว่ารถยนต์ไม่เติบโต หรือ SMK ก็ไม่สามารถกิน market share เพิ่มขึ้นได้

กำไรสุทธิก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดู 3Q2560 จะพบว่ากำไรสุทธิเหมือนจะดีขึ้น เพราะเพียง 3 ไตรมาศก็เกือบเท่างบปีของปีที่แล้ว

แต่จริงๆแล้วหากไปดูกำไรสุทธิในไตรมาศ 4 ของปีก่อนๆจะพบว่า เป็นไตรมาศที่มีกำไรน้อยที่สุด ทำให้มีโอกาสที่ปี 2560 กำไรรวมอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมาก

อีกหนึ่งสิ่งที่น่าห่วงคือ เรื่องของค่าแรงที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทประกันภัยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง อาจจะขึ้นราคาสินค้าไม่ได้

ส่วนในภาพยาว 10 ปีขึ้นไป สิ่งที่น่าห่วงอีกเรื่องคือการลดลงของอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะการเข้ามาของ robot ขับรถยนต์แทนคน ส่วนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์อย่างมาก

มาดูส่วนของ Valuation

  • P/E (เท่า) 10.32
  • อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.13
  • P/BV(เท่า) 1.55

ปัจจุบันราคาของ SMK ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้แพง ไม่มีความหวังเท่าไหร่ หากต้องการลงทุนที่ดีว่าการฝากเงินในธนาคาร SMK ก็ถือว่ามีความน่าสนใจระดับหนึ่ง

ส่วนในระยะกลางหากตลาดรถยนต์ใหม่กลับมาเติบโตดีขึ้น ก็น่าจะทำให้ SMK สามารถมีการเติบโตขึ้นอีกครั้ง


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary