WHAUP สาธารณูปโภคเติบโตอย่างมั่นคง

WHAUP สาธารณูปโภคเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

WHAUP เป็นบริษัทลูกของกลุ่ม WHA ซึ่งดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงของประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเพื่อบริการผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทั้งหมด 3 ประเภท

  1. จัดหาและจำหน่ายน้ำดิบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
  2. ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
  3. การบำบัดน้ำเสียให้แก่โรงงานในอุตสาหกรรม

ส่วนธุรกิจอีกประเภทจะเน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโดยการร่วมทุนกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนมีกำลังการผลิตรวมอยู่ 2287 MW แต่หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นจะอยู่ที่ 478 MW (สิ้นปี 2560)

โรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนก็มีตั้งแต่ IPP, SPP และ VSPP (โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก)

จุดแข็งของ WHAUP ก็จะเป็นเรื่องของการผูกขาดในการดำเนินธุรกิจกับนิคมเหมราชและกลุ่ม WHA

หากอุตสาหกรรมภายในนิคมของกลุ่มมีการเติบโตขึ้น มีความต้องการของพลังงานไฟฟ้าและปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น WHAUP ก็จะเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์เต็มๆ

WHAUP มีรายได้จากการดำเนินงานคาดการณ์ได้ง่ายและมีความมั่นคงสูง ไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมจะมีกำไรมากหรือน้อย แต่ปริมาณการใช้ทรัพยากรสาธารณูปโภคและไฟฟ้าก็จะยังต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ลองมาดูโครงสร้างรายได้ของบริษัทกันบ้าง

รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค

2559 - 1,467.52 ลบ. (สัดส่วน 57%)
2560 - 1,633.76 ลบ. (สัดส่วน 43%)

ธุรกิจสาธารณูปโภคก็มีการเติบโตที่ดี

  • รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น 1,013 ลบ. -> 1,155 ลบ.
  • จำหน่ายน้ำดิบ 196.3 ลบ. -> 262.9 ลบ.
  • จัดการน้ำเสีย 108.0 ลบ. -> 152.1 ลบ.

ทุกสัดส่วนธุรกิจของสาธารณูปโภคล้วนมีการเติบโตทั้งสิ้น เป็นสัญญานที่ดีว่าอุตสาหกรรมภายในนิคมมีการเติบโตขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสามารถปรับค่าบริการขึ้นได้ถึง 3%

ในอนาคต การเติบโตของนิคมและการพัฒนาบริการใหม่ๆก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรจกิจส่วนนี้มีการเติบโตขึ้น ซึ่งร่วมถึงโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทที่จะเปิดดำเนินการในอนาคตด้วย

รายได้จากการลงทุนโรงไฟฟ้า

2559 - 984.97 ลบ. (สัดส่วน 38%)
2560 - 1,995.36 ลบ. (สัดส่วน 53%)

หากดูสัดส่วนรายได้แล้วพบว่าโครงการโรงไฟฟ้านั้นมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก และกลายเป็นสัดส่วนรายได้ใหญ่ของบริษัทไปแล้ว

แต่จริงๆแล้วรายได้จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าในปี 2560 หากหักลบกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเหลืออยู่ที่ 1,421 ลบ.

เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่คิดว่าธุรกิจโรงไฟฟ้ามีการเติบโตที่สูงมากอาจจะต้องระวังไว้บ้างเพราะมีกำไรที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสัดส่วนที่สูงพอสมควร

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ประมาณ 478 MW ส่วนในอนาคตอันใกล้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก 64 MW แบ่งเป็น

  • ปี 2561 -> 32 MW
  • ปี 2562 -> 32 MW

นอกจากบริษัทจะมีโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังพัฒนาแล้ว ยังมีโครงการ Solar rooftop ที่จะพัฒนาภายในนิคมของกลุ่มเองอีกด้วย

ซึ่ง Solar rooftop นี่มีความน่าสนใจมาก เพราะในนิคมบริษัทมีพื้นที่ให้ติดตั้งได้มากถึงกว่า 2 ล้าน ตร.ม.

หากคาดการณ์ว่าพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1 MW แปลว่าพื้นที่ทั้งหมดบริษัทมีโอกาสผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 200 MW

สรุปคือ WHAUP ถือเป็นหุ้นแนว Defensive คล้ายบริษัทโรงไฟฟ้าอื่น มีรายได้มั่นคงและคาดการณ์ได้ง่าย

แต่บริษัทเองก็อาจมีโอกาสเติบโตที่มากกว่า Defensive ทั่วไป เพราะยังมีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่กำลังพัฒนา รวมถึงโอกาสเติบโตไปกับกลุ่มของบริษัทอีกด้วย

ข้อควรระวังในปี 2561 อาจจะเป็นเรื่องกำไรสุทธินี้ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นเยอะเพราะกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

หากนักลงทุนคาดหวังการเติบโตที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้ นักลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงสูงหากผลประกอบการณ์ไม่เป็นไปตามคาด


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary