10 บริษัทธุรกิจการแพทย์ในมุมมอง ดร. นิเวศน์

10 บริษัทธุรกิจการแพทย์ในมุมมอง ดร. นิเวศน์

ธุรกิจการแพทย์ถือเป็น Mega trend อย่างหนึ่งของประเทศไทย

ด้วยแนวโน้มที่ผู้สูงอายุมีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มีมากขึ้น ธุรกิจโรงพยาบาลจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก

ธุรกิจโรงพยาบาลถือมีเป็น Sector ที่มี PE สูงมาก เพราะถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสูง นอกจากนี้ยังทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ได้รับผลดีไปด้วย

ดร. นิเวศน์ ได้เคยวิเคราะห์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ไว้ถึง 10 บริษัทผ่านรายการ Business Model ของช่อง Money Channel

ฟังครับหมดนี่ก็จะได้เห็นภาพรวมอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างครบเครื่อง

อย่ามัวรอช้า ไปฟังกันดูครับ...

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS ): http://bit.ly/2zfoL3y
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล (LDC): http://bit.ly/2DIl4aL
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH): http://bit.ly/2zYazf0
บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH): http://bit.ly/2S1Uexs
บริษัท เทคโนเมดิคัล (TM): http://bit.ly/2DL74wC
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ): http://bit.ly/2Fv2e8N
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D): http://bit.ly/2Bf6HZ7
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี (RJH): http://bit.ly/2Fwbg5d
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA): http://bit.ly/2Q3uUcJ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9): http://bit.ly/2DJJ25m


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary

เราทุกคนย่อมต้องการสูตรสำเร็จในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน แต่การลงทุนไม่ใช่สิ่งที…