ภาพรวมกลุ่มธุรกิจ 9M2561

ภาพรวมกลุ่มธุรกิจ 9M2561

หุ้นโรงพยาบาล

เปรียบเทียบหุ้นโรงพยาบาล

หุ้นธนาคาร

เปรียบเทียบหุ้นธนาคาร

หุ้นสายการบิน

เปรียบเทียบหุ้นสายการบิน

หุ้นโบรกเก้อ

เปรียบเทียบหุ้นโบรกเก้อ

หุ้นโรงไฟฟ้า

เปรียบเทียบหุ้นโรงไฟฟ้า

หุ้นความงาม

เปรียบเทียบหุ้นความงาม

หุ้นร้านอาหาร

เปรียบเทียบหุ้นร้านอาหาร

หุ้นอสังหาฯ

เปรียบเทียบหุ้นอสังหาฯ

หุ้นโรงกลั่น

เปรียบเทียบหุ้นโรงกลั่น

หุ้นสินค้าอาหาร

เปรียบเทียบหุ้นสินค้าอาหาร


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary

โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน สาเหตุหลักมาจากประชากรที่แก่ตัวลง และนอกจากนี…