หุ้นกู้ตลอดชีพ Ananda ดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี

หุ้นกู้ตลอดชีพ Ananda ดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี

ใช่แล้วครับ Ananda Development บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังในเมืองไทย ได้ออกหุ้นกู้ Perpetual Bond หรือที่เรารู้จักกันในนามว่าหุ้นกู้ตลอดชีพ โดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 8.5% ต่อปี ใน 5 ปีแรก

ถามว่าทำไมถึงให้ดอกเบี้ยสูง?

Perpetual Bond นั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปเกือบเท่าตัว เพราะว่าตราสารหนี้ประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ลงทุนมากกว่าตราสารหนี้ทั่วไป ตามหลักการลงทุนที่ว่า High Risk High Return

ความเสี่ยงมากกว่าอย่างไร?

  1. ปกติตราสารหนี้ทั่วไปนั้นจะมีระยะเวลาการไถ่ถอนคืนที่ชัดเจน แต่สำหรับ Perpetual Bond นี้จะถูกไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หมายความว่านักลงทุนจะต้องลงทุนในตราสารหนี้ตลอดไปจนกว่าบริษัทจะปิดตัว ซึ่งในมุมมองของนักลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่า

  2. ปกติตราสารหนี้ทั่วไปจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่สำหรับ Perpetual Bond นี้สามารถเลื่อนการชำระดอกเบี้ยไปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทจะไม่ค่อยเลื่อนมากนักเพราะจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้เช่นกัน

  3. นอกจากจะสามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้แล้ว บริษัทจะสามารถงดจ่ายดอกเบี้ยได้ด้วยในปีที่ขาดทุน โดยไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยที่ค้างจ่าย ทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่น้อยลง แต่หากงดจ่ายดอกเบี้ยก็จะไม่สามารถจ่ายปันผลได้

  4. ลำดับการชำระเงินของ Perpetual Bond จะอยู่หลังจากตราสารหนี้ทั่วไป และอยู่ก่อนหุ้นสามัญ ทำให้หากกิจการล้มละลายนักลงทุนตราสารหนี้ประเภทนี้อาจได้รับเงินคืนไม่ครบหรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลย

  5. ตลาดรองมีสภาพคล่องต่ำ หากต้องการขายอาจจะขาดทุนได้

บริษัทได้อะไร?

  1. Perpetual Bond นั้นเป็นตราสารหนี้ที่เข้ามาอยู่ส่วนทุนของบริษัท ทำให้ในงบการเงินของบริษัทจะมีทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มทุน หรืออีกแง่หนึ่งก็คือกู้เงินมาโดยไม่มีหนี้สินทางบัญชีเพิ่มขึ้น

  2. แต่เมื่อครบ 5 ปีแรก ตราสารหนี้ประเภทนี้ก็จะเปลี่ยนจะฝั่งทุนมาเป็นฝั่งหนี้สิน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ทำให้โดยปกติแล้วบริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี

  3. ส่วนกรณีที่บริษัทเลือกที่จะไม่ไถ่ถอนแม้ว่าจะครบ 5 ปีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น หากบริษัทถูกลดเครดิตเรตติ้งทำให้การออกตราสารหนี้ครั้งใหม่มีต้นทุนสูงกว่า Perpetual Bond

Perpetual Bond เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนพอสมควร เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารประเภทอื่นๆค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างต่ำ

แนวโน้มในอนาคตอาจมีตราสารหนี้ประเภทนี้ออกมาบ่อยขึ้นเนื่องจากบริษัทได้เปรียบกว่าผู้ลงทุนค่อนข้างมาก และยังเป็นการกู้เงินโดยไม่ต้องลงบัญชีเป็นหนี้สินอีกด้วย

จริงๆแล้วบริษัท Ananda Development นั้นออกตราสารหนี้ประเภทนี้มีแล้วในอดีต ซึ่งปัจจุบันบริษัทก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไร และประวัติการปันผลก็ยังดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนอาจจะพอโล่งใจได้บ้าง

แต่นักลงทุนย่อมเข้าใจดีว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าเลยจำเป็นจะต้องให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อให้จูงใจมากกว่า

บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งออก Perpetual Bond ล่าสุดได้แก่ MINT จ่ายดอกเบี้ย 5.85% และ CPALL จ่ายดอกเบี้ย 5%

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยักษ์ใหญ่และมีความทนทานต่อเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงมาก จนทำให้เราอาจจะค่อนข้างอุ่นใจในการซื้อ Perpetual Bond ของบริษัทเหล่านี้เก็บไว้ แต่เราก็จะต้องไม่ลืมความเสี่ยงที่กล่าวไปข้างต้น

สุดท้ายนี้นักลงทุนทั่วไปก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากไป เพราะ Perpetual Bond นี้ขายให้เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น


ติดตามแบ่งปันความรู้การลงทุนได้ที่ Investdiary