จิตวิทยาการลงทุน

นักลงทุนทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นต่างก็เข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งด้วยกันทั้งสิ้น หลายคนอาจจะนึกถึ…
ช่วงนี้ตลาดทั่วโลกแดงเถือกทุกตลาด โดยเฉพาะพี่ใหญ่ Dow jones ที่ลบไปหลายร้อยจุด ตลาดหุ้นของไทยก็ได้รั…