จิตวิทยาการลงทุน

แนวคิดในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่มากมาย นักลงทุนทุกคนสามารถหาอ่านได้ไม่ยาก แต่ก็ยั…
อีกปีก็จะผ่านไปสำหรับการเดินทางในการลงทุนของผม แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นสำหรับชี…
นักลงทุนจำนวนมากคงเคยผ่านช่วงเวลาความไม่สบายใจเวลาถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเทรดหรือการลงทุนระยะยาวก็ตามต่างก็ต้…
ในระยะสั้นราคาหุ้นจะเป็นไปตามความคิดเห็นของตลาด แต่ในระยะยาวแล้วราคาหุ้นจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก ประโยคนี้หมายความว่าราคาหุ…