การลงทุน

ผมเคยได้สรุปความน่าสนใจของกองทุนประเภท Property Fund, REIT, Infrastructure Fund ไว้ในบทความก่อนหน้านี้ เลือกหุ้นให้พ่…
โรงไฟฟ้าถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ หากประเทศมีประชากรที่เติบโตขึ้นและมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น…