การประเมินมูลค่า

ในโลกแห่งการลงทุนนั้น นักลงทุนต่างๆล้วนมุ่งหวังผลตอบแทนการลงทุนด้วยกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งผลตอบแทนการลงทุ…
หลังจากที่ราคาหุ้น SQ ดิ่งแบบต้องร้องขอชีวิต นักลงทุนหลายๆคนก็เสียหายอย่างหนัก…
พื้นฐานของการลงทุนคือการได้ของมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับจำนวนเม็ดเงินที่เราลงทุนไป ดังสุ…