เป้าหมาย

มีนักลงทุนหลายท่านถามผมว่าอยากเริ่มลงทุนต้องทำอย่างไร ผมขอสรุปรวบรวมขั้นตอนแรกของการลงทุนไว้ในบทความนี้ ก่อนอื่นเลยผมมั…