การพัฒนาตัวเอง

นักลงทุนทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นต่างก็เข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งด้วยกันทั้งสิ้น หลายคนอาจจะนึกถึ…
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากนักลงทุนรายใหญ่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับการติดตามตลาดหุ้น…