คุณประชา

หลังจากที่ผมได้เรียบเรียงคลิปคุณประชาสอนการลงทุน ผมพบว่าเนื้อหาที่ดีๆนั้นมีเยอะมาก แต่ก็…