กระจายความเสี่ยง

อีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่พ่อและแม่ผมจะเริ่มเกษียณแล้ว คำถามสำคัญของคนวัยเกษียณก็คงจะเป็นเรื่องของรายได้…
อีกปีก็จะผ่านไปสำหรับการเดินทางในการลงทุนของผม แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นสำหรับชี…
หลายครั้งที่เราจะได้ยินคำว่าการลงทุนควรกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม ในแง่ของเชิงทฤษฎีก็ค่อนข้างสมเหตุสมผล มั…