ปันผล

อีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่พ่อและแม่ผมจะเริ่มเกษียณแล้ว คำถามสำคัญของคนวัยเกษียณก็คงจะเป็นเรื่องของรายได้…
ในโลกแห่งการลงทุนนั้น นักลงทุนต่างๆล้วนมุ่งหวังผลตอบแทนการลงทุนด้วยกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งผลตอบแทนการลงทุ…