ผู้บริหาร

JKN เป็นผู้จัดจำหน่าย content ที่มาจากทั่วโลก เข้ามาสู่เมืองไทย ตัวอย่างเช่น…