ประวัติศาสตร์

มองโกลในยุคของเจงกิสข่านถือว่ามีการขยายอาณาจักรไปได้อย่างกว้างขวาง มากที่สุดตั้งแต่ที่ประวัติ…