PTT

นักลงทุนโดยตัวไปคงจะทราบกันดีว่าหนึ่งในคุณสมบัติของหุ้นที่สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่งดงามให้แก่เรานั…