เริ่มต้นลงทุน

ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม มาจาก PE ที่เติบโตขึ้ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะรู้ดีว่าผลตอบแทนที่ยอดเยี…
นักลงทุนทุกคนจะมองหาผลตอบแทนที่ดี แต่ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมมักจะเกิดขึ้นจากบริษัทเติบโตขึ้นเหนือความคาดหมายของคนส่วนใหญ่…