ธุรกิจค้าปลีก

ทุกธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการรวมถึงร้านอาหารด้วยสามารถเข้าข่ายธุรกิจค้าปลีก…